Corporate Social Responsibility

"เพราะการจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุขนั้น ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกัน และกัน"


                    WP Energy ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยการสร้างงาน สร้างรายได้ การสนับสนุนด้านการศึกษา รวมไปถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่


โครงการ “เวิลด์แก๊สเติมพลังไฟ ให้หัวใจอบอุ่น”
                    บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เวิลด์แก๊สเติมพลังไฟ ให้หัวใจอบอุ่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิกระจกเงาและมูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน โดยได้รับเกียรติจาก “คุณโบว์ แวนด้า จูงมือน้องมะลิ” มาร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
โครงการ “WP Energy Rally เพื่อสังคม ครั้งที่ 2”
                    เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ ร่วมกับลูกค้าผู้ทรงเกียรติของบริษัทฯ และตัวแทนพนักงาน ร่วมฟื้นฟูแนวปะการัง ปล่อยปลาการ์ตูนคืนความสมบูรณ์ให้ทะเล ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โครงการ “เติมอิ่มยิ้มอุ่น กับ เวิลด์แก๊ส ครั้งที่ 5”
                    บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “เติมอิ่ม ยิ้มอุ่น กับ เวิลด์แก๊ส” เพื่อบริจาคน้ำแก๊สให้ใช้ประกอบอาหาร บริจาคอุปกรณ์กีฬา รวมถึงการมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
                    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ในครั้งนี้เวิลด์แก๊สเดินทางไปที่ กก.ตชด.ที่ 11 จ.จันทบุรี ณ โรงเรียนบ้านหางแมว  เพื่อไปบริจาคแก๊สหุงต้มให้ใช้ตลอดทั้งปี 2557 พร้อมกับมอบทุนการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน ให้กับ รร.ตชด  ทั้ง 8 โรงเรียน
โครงการเติมอิ่ม ยิ้มอุ่น กับ เวิลด์แก๊ส ครั้งที่ 3
                    เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวิลด์แก๊สได้จัดโครงการ “เติมอิ่ม ยิ้มอุ่น” สู่น้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ในครั้งนี้เราได้เดินทางไปที่ รร.ตชด. รัปปาปอร์ต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เพื่อไปบริจาคแก๊สหุงต้มให้ใช้ตลอดทั้งปี 2555 ผ้าห่มจากน้ำใจครอบครัวเวิลด์แก๊ส และอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ รร.ตชด. สังกัด ตชด. ที่ 33 จำนวน 21 โรงเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 2,425 คน
เติมอิ่ม ยิ้มอุ่น กับ เวิลด์แก๊ส ครั้งที่ 2
                    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ครอบครัวเวิลด์แก๊ส มอบแก๊สหุงต้มให้กับน้อง ๆ   รร.ตชด. ในสังกัด กกต. ที่ 12 การเรียน และของใช้ที่จำเป็นต่างๆ ให้กับน้องๆ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา
โครงการปรุงอาหารน้องทานอิ่มกับพี่ ๆ เวิลด์แก๊ส ครั้งที่ 1
                    เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ครอบครัวเวิลด์แก๊สได้ปี 53 นอกจากนี้ ยังมอบอุปกรณ์ เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อกันฝนให้เด็กนักเรียนทั้ง 9 แห่ง