เครือข่ายธุรกิจ
ภาพรวมธุรกิจคลังก๊าซ

                    WP Energy มีคลังก๊าซที่สามารถรองรับการสำรองก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงพร้อมบริการจัดส่งอย่างตรงเวลาและตอบทุกความต้องการภายใต้ระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกภาคธุรกิจ

ระบบขนส่ง  
WP Energy ให้บริการระบบการขนส่งที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ดำเนินการโดย บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด บริษัทในเครือ ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/TIS 18001 ให้บริการด้วยรถขนส่งขนาดใหญ่กว่า 100 คัน ที่โดดเด่นด้วยระบบการติดตามแบบ Online ด้วย GPS ทำให้สามารถตรวจสอบเส้นทางการขนส่งได้จากทุกที่ และควบคุมให้การจัดส่งเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว


โรงบรรจุก๊าซ

                    WP Energy มีทั้งโรงบรรจุในนามของบริษัทและโรงบรรจุของกลุ่มลูกค้าในเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคทั้งหมด 129 โรงบรรจุ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถบริการได้ทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศโรงบรรจุสาขาของ WP Energy  แก๊สหุงต้ม

                    WP Energy จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มในรูปแบบถังก๊าซให้กับโรงบรรจุ ร้านค้าก๊าซและผู้ใช้ก๊าซทั้งในภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือน ด้วยบรรจุภัณฑ์ถังก๊าซคุณภาพภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” หลากหลายขนาดสำหรับทุกความต้องการของลูกค้า


  • ร้านค้าก๊าซ บริษัทฯ จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ให้กับภาคครัวเรือน ในรูปแบบ ถังแก๊ส ขนาด 4 kg, 13.5 kg., 15kg., 48 kg., ให้กับ ร้านค้าแก๊ส และ ผู้ใช้ก๊าซตามบ้านเรือน
  • พาณิชยกรรม บริษัทฯ จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้กับ โรงแรม, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า และคอมมูนิตี้มอล ต่างๆ ผ่านถังขนาด 13.5 kg., 15kg., 48 kg และ 48 kg 2 วาล์วโดยบริษัทมีทีมขายและทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบสถานีจ่ายก๊าซให้เหมาะสมกับการใช้งาน

                    ถังก๊าซทุกใบของ เวิลด์แก๊ส เกิดจากความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรเหล็กกล้าคงทนพิเศษ ผ่านการเชื่อมโดยช่างชำนาญการ ทดสอบแรงอัดเพื่อหารอยรั่วด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมระบบตรวจสอบความเหนียวและสภาพการทนแรงอัด ซึ่งถังก๊าซทุกใบมีความทนทานกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถึง 10 เท่า จนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.27-2543 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ WP Energy พร้อมให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยในระบบอุปกรณ์และระบบจ่ายก๊าซ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ก๊าซอย่างประหยัดและมีความปลอดภัยสูงสุดสถานีบริการก๊าซ LPG

WP Energy มีเครือข่ายสถานีบริการก๊าซ LPG สำหรับผู้ใช้ยานยนต์ทั้งหมด 899 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกความต้องการของผู้บริโภค และ เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเครือข่ายสถานีบริการก๊าซต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้สูงสุดในทุกๆ การเดินทาง


อุตสาหกรรมและรถโฟล์คลิฟท์

                    ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นที่นิยมใช้ในกระบวนการการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆเพราะเป็นเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูงกว่าน้ำมัน เผาไหม้สะอาดและสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม WP Energy พร้อมให้บริการลูกค้าในภาคโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ทั้งการออกแบบติดตั้งระบบก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับเป็นพลังงานเชื้อเพลิงในโรงงาน โดยทีมวิศกรที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่

บริการถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) สำหรับรถโฟล์คลิฟท์
ที่มีการออกแบบหัวจ่ายสำหรับใช้งานกับรถโฟล์คลิฟท์โดยเฉพาะ จนได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำมากมาย


ที่ตั้งกลุ่มธุรกิจและบริษัท