เครือข่ายธุรกิจ
close
โรงบรรจุ

WP Energy มีโรงบรรจุก๊าซจำนวน 11 โรงบรรจุ นอกจากนี้บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้า โรงงานบรรจุก๊าซกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคกว่า 100 โรงบรรจุ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถบริการได้ทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศ

close
ร้านค้าแก๊ส

WP Energy จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้กับภาคครัวเรือน ในรูปแบบถังแก๊ส 4 ขนาด คือ 4, 13.5, 15 และ 48 กิโลกรัม ด้วยบรรจุภัณฑ์ถังก๊าซคุณภาพภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” หลากหลายขนาดสำหรับทุกความต้องการ

close
สถานีบริการ

WP Energy มีเครือข่ายสถานีบริการก๊าซ LPG สำหรับผู้ใช้ยานยนต์กว่า 800 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกความต้องการของผู้บริโภค และ เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเครือข่ายสถานีบริการก๊าซต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจสูงสุดในทุกๆการเดินทาง

  • โรงบรรจุ

    WP Energy มีโรงบรรจุก๊าซจำนวน 11 โรงบรรจุ นอกจากนี้บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้า โรงงานบรรจุก๊าซกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคกว่า 100 โรงบรรจุ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถบริการได้ทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศ

  • ร้านค้าแก๊ส

    WP Energy จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้กับภาคครัวเรือน ในรูปแบบถังแก๊ส 4 ขนาด คือ 4, 13.5, 15 และ 48 กิโลกรัม ด้วยบรรจุภัณฑ์ถังก๊าซคุณภาพภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” หลากหลายขนาดสำหรับทุกความต้องการ

  • สถานีบริการ

    WP Energy มีเครือข่ายสถานีบริการก๊าซ LPG สำหรับผู้ใช้ยานยนต์กว่า 800 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกความต้องการของผู้บริโภค และ เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเครือข่ายสถานีบริการก๊าซต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจสูงสุดในทุกๆการเดินทาง


ติดต่อเรา
Call Center
+66(0)2 272 3333
© Copyright 2015 WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED