ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและรูปถ่ายมาที่ Email:
kiattirat@wp-energy.co.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 02-272-3322 ต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล