โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม

                   บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่มีโรงบรรจุก๊าซหุงต้มของบริษัทฯ และโรงบรรจุที่เป็นตัวแทน ภายใต้แบรนด์เวิลด์แก๊ส ที่ครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถบริการได้ทั่วถึง โดยพนักงานบรรจุก๊าซของ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ได้ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรอบรู้ และถนัดในเรื่องของการบรรจุก๊าซเป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนใกล้เคียงในเรื่องของความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งมีบริการรถขนส่งก๊าซที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงพนักงานขับรถที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างเป็นระบบ