Products
LPG is produced during the refining of crude oil in oil refineries also through natural gas separation process
LPG for life

LPG (Liquefied Petroleum Gas) เป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมันและได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติ มีสถานะเป็นได้ทั้งของเหลวและก๊าซ สามารถแปรสภาพจากของเหลว โดยขยายตัวเป็นก๊าซได้ถึง 250 เท่า น้ำหนักเบากว่าน้ำ แต่หนักกว่าอากาศ มีคุณสมบัติให้ค่าความร้อนสูง เพราะมีส่วนประกอบของโพรเพน (Propane) และ บิวเทน (Butane) ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได้ง่าย


ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ทว่าด้วยคุณสมบัติที่ไม่มีสีและกลิ่น จึงต้องมีการเติมสารเอทิลเมอแคบแทน (ETHYL MERCAPTAN) เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้กรณีเกิดก๊าซรั่ว อย่างไรก็ตามด้วยคุณสมบัติที่สามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นพลังที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย

Cylinder

WP Energy จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มให้กับโรงบรรจุ ร้านค้าก๊าซและผู้ใช้ก๊าซทั้งในภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือน ด้วยบรรจุภัณฑ์ถังก๊าซคุณภาพภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” หลากหลายขนาดสำหรับทุกความต้องการของลูกค้า


ถังก๊าซทุกใบของ เวิลด์แก๊ส เกิดจากความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรเหล็กกล้าคงทนพิเศษ ผ่านการเชื่อมโดยช่างชำนาญการ ทดสอบแรงอัดเพื่อหารอยรั่วด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมระบบตรวจสอบความเหนียวและสภาพการทนแรงอัด ซึ่งถังก๊าซทุกใบมีความทนทานกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถึง 10 เท่า จนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.27-2543 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ WP Energy พร้อมให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยในระบบอุปกรณ์และระบบจ่ายก๊าซ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ก๊าซอย่างประหยัดและมีความปลอดภัยสูงสุด

Forklift

บริการถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) สำหรับรถโฟล์คลิฟท์


ที่มีการออกแบบหัวจ่ายสำหรับใช้งานกับรถโฟล์คลิฟท์โดยเฉพาะ จนได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำมากมาย