ผลิตภัณฑ์ 

                     LPG พลังงานบริสุทธิ์ (Liquefied Petroleum Gas) เป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมัน และได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติ ซึ่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะให้ค่าความร้อนที่สูงเพราะประกอบไปด้วย โพรเพน (Propane)และบิวเทน (Butane) มีสูตรทางเคมี C3H8 +C4H10ซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นเชื้อเพลิงติดไฟง่าย และเป็นพลังงานที่มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้แก๊ส LPG ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายให้เป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง  

  • LPG เป็นพลังงานที่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบ (Crude Oil)และแยกก๊าซธรรมชาติ
  • LPG เป็นพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • LPG มีสถานะเป็นได้ทั้งของเหลวและก๊าซ มีน้ำหนักเบากว่าน้ำแต่หนักกว่าอากาศ
  • LPG ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จึงมีการเติมสารเอทิลเมอแคบแทน (ETHYL MERCAPTAN)เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้กรณีเกิดแก๊สรั่ว
  • LPG เป็นพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
  •  LPG สามารถแปรสภาพจากของเหลวโดยการขยายตัวเป็นก๊าซถึง 250เท่า

               

                  ถังก๊าซของ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ภายใต้แบรนด์ เวิลด์แก๊ส ทุกใบได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.27-2543 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม จึงสามารถมั่นใจใน ด้านมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ผ่านกระบวนการผลิตถังก๊าซจากบริษัทที่มีมาตรฐานสากล ที่เริ่มจากการเลือกสรร เหล็กกล้าที่มีความแข็งแรงทนเป็นพิเศษ ผ่านการเชื่อมจากช่างผู้ชำนาญงาน มีการทดสอบแรงอัดเพื่อหารอยรั่วด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ก่อนทำการขัดผิวและพ่นสีตัวถัง ขั้นสุดท้ายจะมีการตรวจสอบคุณภาพด้วยการสุ่มเลือกตัวถังเพื่อนำไปทดสอบความเหนียวของเนื้อเหล็ก และสภาพการทนของแรงอัดซึ่งถังก๊าซของเวิลด์แก๊สทุกใบมีความทนทานเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถึง 10 เท่าตัว ทุกใบที่ออกจากโรงงานสู่มือของลูกค้า เป็นถังก๊าซที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน ทั้งด้านความแข็งแกร่งทนทาน และความปลอดภัยในการใช้งาน