สินค้า
LPG พลังงานบริสุทธิ์

LPG (Liquefied Petroleum Gas) เป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่น น้ำมันและได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติ มีสถานะเป็นได้ทั้งของเหลวและก๊าซ สามารถแปรสภาพจาก ของเหลว โดยขยายตัวเป็นก๊าซได้ถึง 250 เท่า น้ำหนักเบากว่าน้ำ แต่หนักกว่าอากาศ มีคุณสมบัติให้ค่า ความร้อนสูง เพราะมีส่วนประกอบของโพรเพน (Propane) และ บิวเทน (Butane) ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได้ง่าย


ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ทว่าด้วย คุณสมบัติที่ไม่มีสีและกลิ่น จึงต้องมีการเติมสารเอทิลเมอแคบแทน (ETHYL MERCAPTAN) เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้กรณีเกิดก๊าซรั่ว อย่างไรก็ตามด้วยคุณสมบัติที่สามารถเผาไหม้ได้อย่าง สมบูรณ์ ทำให้ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นพลังที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย

ถังก๊าซหุงต้ม

WP Energy จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มให้กับโรงบรรจุ ร้านค้าก๊าซและผู้ใช้ก๊าซทั้งในภาคพาณิชยกรรม และภาคครัวเรือน ด้วยบรรจุภัณฑ์ถังก๊าซคุณภาพภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” หลากหลายขนาดสำหรับ ทุกความต้องการของลูกค้า


ร้านค้าก๊าซ บริษัทฯ จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ให้กับภาคครัวเรือน ในรูปแบบ ถังแก๊ส ขนาด 4 kg, 13.5 kg., 15kg., 48 kg., ให้กับ ร้านค้าแก๊ส และ ผู้ใช้ก๊าซตามบ้านเรือน – พาณิชยกรรม บริษัทฯ จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้กับ โรงแรม, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า และคอมมูนิตี้มอล ต่างๆ ผ่านถังขนาด 13.5 kg., 15kg., 48 kg และ 48 kg 2 วาล์วโดยบริษัทมีทีมขายและทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ ระบบสถานีจ่ายก๊าซให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) สำหรับรถโฟล์คลิฟท์

บริการถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ที่มีการออกแบบหัวจ่ายสำหรับใช้งานกับรถโฟล์คลิฟท์โดยเฉพาะ จนได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำมากมาย


ติดต่อเรา
Call Center
+66(0)2 272 3333
© Copyright 2015 WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED