สินค้า
LPG พลังงานบริสุทธิ์

LPG (Liquefied Petroleum Gas) เป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่น น้ำมันและได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติ มีสถานะเป็นได้ทั้งของเหลวและก๊าซ สามารถแปรสภาพจาก ของเหลว โดยขยายตัวเป็นก๊าซได้ถึง 250 เท่า น้ำหนักเบากว่าน้ำ แต่หนักกว่าอากาศ มีคุณสมบัติให้ค่า ความร้อนสูง เพราะมีส่วนประกอบของโพรเพน (Propane) และ บิวเทน (Butane) ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได้ง่าย


ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ทว่าด้วย คุณสมบัติที่ไม่มีสีและกลิ่น จึงต้องมีการเติมสารเอทิลเมอแคบแทน (ETHYL MERCAPTAN) เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้กรณีเกิดก๊าซรั่ว อย่างไรก็ตามด้วยคุณสมบัติที่สามารถเผาไหม้ได้อย่าง สมบูรณ์ ทำให้ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นพลังที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย

ถังก๊าซหุงต้ม

ร้านค้าก๊าซ บริษัทฯ จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้กับภาคครัวเรือน ในรูปแบบถังแก๊ส 4 ขนาด คือ 4, 13.5, 15 และ 48 กิโลกรัม ให้กับ ร้านค้าแก๊ส และผู้ใช้ก๊าซตามบ้านเรือน


ร้านค้าก๊าซ บริษัทฯ จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้กับภาคครัวเรือน ในรูปแบบถังแก๊ส 4 ขนาด คือ 4, 13.5, 15 และ 48 กิโลกรัม ให้กับ ร้านค้าแก๊ส และผู้ใช้ก๊าซตามบ้านเรือน


พาณิชยกรรม บริษัทฯ จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ให้กับ โรงแรม, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า และคอมมูนิตี้มอลต่างๆ ผ่านถัง 3 ขนาด คือ 13.5, 15, 48 กิโลกรัม และ 48 กิโลกรัม 2 วาล์ว โดยบริษัทมีทีมขายและทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบระบบสถานีจ่ายก๊าซให้เหมาะสมกับการใช้งาน

บริการถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับรถโฟล์คลิฟท์

บริการถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ที่มีการออกแบบหัวจ่ายสำหรับใช้งานกับรถโฟล์คลิฟท์โดยเฉพาะ จนได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำมากมาย


ติดต่อเรา
Call Center
+66(0)2 272 3333
© Copyright 2015 WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED