บริการ
คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

WP Energy มีคลังก๊าซตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมระบบการจัดเก็บ ก๊าซมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสามารถรองรับการสำรองก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้อย่างเพียงพอและ พร้อมนำส่งก๊าซไปถึงมือลูกค้าได้อย่างตรงเวลา และตามความต้องการ

ระบบขนส่งของบริษัท

WP Energy ให้บริการระบบการขนส่งที่ทันสมัยได้มาตรฐาน มีระบบการขนส่งที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ดำเนินงานโดยบริษัทในเครืออย่าง “ อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด” โดยเรานำระบบ GPS และระบบคอมพิวเตอร์ Online ระดับสูงมาใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งจากทุกแห่ง เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ลูกค้าจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพการติดตามรถ และ ระบบตารางการจัดส่งที่ ได้รับการรับรองด้วยระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/TIS 18001

โรงบรรจุของบริษัทฯ

WP Energy มีโรงบรรจุก๊าซจํานวน 11 โรงบรรจุ นอกจากนี้บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าโรงงานบรรจุ ก๊าซกระจาย อยู่ทั่วภูมิภาคกว่า 100 โรงบรรจุ จึงทําให้มั่นใจได้ว่าสามารถบริการได้ทั่วถึง และครอบคลุมทั่วประเทศ

สถานีบริการของบริษัทฯ

สถานีบริการของบริษัทฯ สาขาวังมะนาว 111 หมู่ที่ 1 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
สถานีบริการของบริษัทฯ สาขาบางแก้ว เลขที่ 162/2 หมู่ที่ 6 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

WP Energy มีระบบการบริหารจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ, การสอบถามข้อมูลรวมถึงการรับข้อเสนอแนะ โดยลูกค้าสามารถติดต่อ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ โทร 02 272 3333

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (EMERGENCY CALL) WP Energy มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ไว้คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในกรณี ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือดูแลด้านความ ปลอดภัยในการใช้ก๊าซ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่เราให้ความสำคัญตลอดมา โดยลูกค้าสามารถติดต่อ

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่ โทร. 02 272 3334

ศูนย์อบรมความปลอดภัย

WP Energy ได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานให้สามารถบริการฝึกอบรมความปลอดภัยให้แก่ บุคคลภายนอกได้ โดยเราพร้อมบริการอบรมหลักสูตรที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าและบุคคลที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในสายงานปิโตรเลียมเหลว หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาและบทบาทของทั้งพนักงานบรรจุ ก๊าซปิโตเลียม, ผู้ควบคุมร้านจำหน่ายก๊าซ, ผู้ขนส่งก๊าซ,พนักงานส่งก๊าซ, การดับเพลิงขั้นต้น, การฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ, การประเมินความเสี่ยง และ จิตสำนึกด้านความปลอดภัย

ติดต่อได้ที คลิก หรือ 02-2723333


ติดต่อเรา
Call Center
+66(0)2 272 3333
© Copyright 2015 WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED