ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2562 16:36

WP 7.20 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) -0.05 (-0.69%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,792,100

วันก่อนหน้า 7.25

มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 27,682,760

ราคาเปิด 7.35

ช่วงราคาระหว่างวัน 7.15 - 7.45