ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2562 16:36

WP 5.00 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) +0.02 (0.40%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 168,400

วันก่อนหน้า 4.98

มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 840,183

ราคาเปิด 5.00

ช่วงราคาระหว่างวัน 4.98 - 5.05