ประกาศหนังสือเชิญชวน (TOR)เสนอราคา ทดสอบถังครบวาระ 5 ปีและต่ออายุธพ.ก.2 รายปี (01-12-2017)

หนังสือเชิญชวน การเสนอราคางานทดสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ พร้อมระบบท่อ ทดสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซครบวาระ 5 ปี และต่ออายุ ธพ.ก.2 ราย 1 ปี

กิจกรรมที่ผ่านมา

ติดต่อเรา
Call Center
+66(0)2 272 3333
© Copyright 2015 WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED