นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ

ชื่อย่อหุ้น

WP

4.36 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.04 (-0.91%)