นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ

ชื่อย่อหุ้น

WP

4.62 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

+0.02 (0.43%)