ปฎิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
16/12/2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564

เวลา 15.15 - 16.00 น.

15/09/2564 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564

เวลา 15.15 - 16.00 น.

24/08/2564 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2564

เวลา 14.00 - 15.00 น.