ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2562 12:21

WP 5.20 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) - (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5,200

วันก่อนหน้า 5.20

มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 27,040

ราคาเปิด 5.20

ช่วงราคาระหว่างวัน 5.20 - 5.20