ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 23 กันยายน 2562 16:40

WP 5.35 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) +0.05 (0.94%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 141,000

วันก่อนหน้า 5.30

มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 754,640

ราคาเปิด 5.30

ช่วงราคาระหว่างวัน 5.30 - 5.40