ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 17 กันยายน 2562 12:29

WP 5.70 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) +0.05 (0.88%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 658,800

วันก่อนหน้า 5.65

มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 3,755,215

ราคาเปิด 5.70

ช่วงราคาระหว่างวัน 5.65 - 5.75