ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 30 กรกฎาคม 2564 10:27

WP 4.86 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง) - (-%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -

วันก่อนหน้า 4.86

มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 0

ราคาเปิด -

ช่วงราคาระหว่างวัน - - -