สถานีบริการ

WP Energy พร้อมให้บริการกลุ่มสถานีบริการก๊าซ LPG ทั่วประเทศ

WP Energy จัดหาแก๊สคุณภาพ เข้าสู่คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ขนาดใหญ่ ที่กระจายตามจุดภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมรองรับทุกความต้องการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศ

ปัจจุบัน WP Energy มีเครือข่ายครอบครัวสถานีบริการกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ และยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเครือข่ายสถานีบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้สูงสุดในทุกๆ การเดินทาง พร้อมกันนี้ WP Energy พร้อมให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและข้อกฎหมายต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต คำปรึกษาด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างสถานีบริการ อุปกรณ์สนับสนุน รวมถึงบริการฝึกอบรมเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อให้ลูกค้าสามารถจำหน่ายก๊าซอย่างมีความปลอดภัยสูงสุด

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย

กลุ่มสถานีบริการ ได้แก่ สถานีบริการที่เปิดจำหน่ายก๊าซ LPG ให้แก่ รถยนต์ประเภทที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง

ร่วมธุรกิจกับเรา

WP Energy ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเครือข่ายสถานีบริการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจสูงสุดในทุกๆ การเดินทาง นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการสนับสนุนทางธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจสถานีบริการก๊าซ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การขออนุญาต รวมถึงการดำเนินการก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการจัดแคมเปญส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการด้วยการทำประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง

คุณสมบัติ
  • คู่มือการเป็นตัวแทนจำหน่ายประเภทสถานีบริการ LPG รถยนต์
สิทธิพิเศษ
  • ให้คำแนะนำในการออกแบบก่อสร้างสถานีบริการ
  • จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเปิดสถานีบริการ LPG เช่น ป้ายสัญลักษณ์เหนืออาคารจ่าย ป้ายทางเข้า-ออก, ป้ายเหนือตู้จ่าย, สติกเกอร์ตกแต่งตู้จ่ายและธงญี่ปุ่น
  • ให้การฝึกอบรมบุคลากรในสถานีบริการทุกระดับ
  • ให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  • ให้คําแนะนําแก้ไขปัญหาในการดําเนินธุรกิจ
  • ให้ความรู้และข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ข่าวสารธุรกิจการตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 เลขที่ 1
ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2272 3322

โทรสาร : 0 2272 0655

อีเมล์ : info@wp-energy.co.th