ลูกค้าพาณิชยกรรม

WP Energy พร้อมรองรับความต้องการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จำนวนมาก สำหรับกลุ่มพาณิชยกรรม ด้วยบรรจุภัณฑ์ถังก๊าซคุณภาพ หลากหลายขนาด

WP Energy ให้บริการกลุ่มคู่ค้าพาณิชยกรรมรายใหญ่ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ผ่านถัง 3 ขนาด คือ 4 ก.ก. 13.5 ก.ก. 15 ก.ก. และ 48 ก.ก. และ 48 ก.ก 2 วาล์ว โดย WP Energy มีทีมขายและทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยในระบบอุปกรณ์และระบบจ่ายแก๊ส เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

รายชื่อโรงงานคู่ค้า
ดาวน์โหลด

WP Energy พร้อมรองรับความต้องการ การใช้ก๊าซ LPG เป็นจำนวนมาก ในกลุ่มพาณิชยกรรม ให้บริการ ครอบคลุมในทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบติดตั้ง ไปจนถึงการบริการหลังการขายที่มีความชำนาญ โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ราย

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย

กลุ่มลูกค้าพาณิชยกรรม ได้แก่ ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านอาหาร โรงแรม และโรงพยาบาลที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร

ร่วมธุรกิจกับเรา

WP Energy พร้อมดูแลและตอบสนองความต้องการของคู่ค้าภาคพาณิชยกรรม ด้วยการบริการแบบครบวงจร โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมในทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบกับติดตั้ง ไปจนถึงการบริการหลังการขายที่มีความเชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงปริมาณในการจัดส่งและการขนส่งที่ตรงเวลา

คุณสมบัติ
  • คู่มือการเข้าเป็นตัวแทนลูกค้าพาณิชยกรรม
สิทธิพิเศษ
  • ทีมวิศวกร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พร้อมให้คำแนะนำในการติดตั้งระบบจ่ายก๊าซที่มีประสิทธิภาพและได้ มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) พร้อมบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม
  • ให้บริการยืมถังบรรจุก๊าซหุงต้นขนาด 15 Kg.และ 48 Kgโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • การลงทุนติดตั้งสถานีก๊าซและระบบจ่ายก๊าซ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการทดสอบระบบครบวาระ 5 ปี
ติดต่อเรา
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 เลขที่ 1
ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2272 3322

โทรสาร : 0 2272 0655

อีเมล์ : info@wp-energy.co.th