โรงบรรจุก๊าซ

WP Energy จัดจำหน่ายก๊าซ LPG คุณภาพให้แก่โรงบรรจก๊าซ ด้วยบรรจุภัณฑ์ถังก๊าซคุณภาพ หลากหลายขนาด

WP Energy มีเครือข่ายธุรกิจกลุ่มลูกค้าโรงบรรจุก๊าซเอกชน กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคกว่า 150 แห่ง เนื่องจากมีความได้เปรียบในด้านที่ตั้งของคลังเก็บก๊าซ LPG ที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทั้งภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้พร้อมรองรับทุกความต้องการได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ มีบริการให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านเทคนิค การพิจารณาความเป็นไปได้ทางธุรกิจในการก่อสร้างโรงบรรจุก๊าซ ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยตามกฎหมาย รวมไปจนถึงการช่วยเหลือหาร้านค้าก๊าซ จัดอบรมพนักงานบรรจุก๊าซอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานและผู้ประกอบการเกิดความรู้ความเข้าใจ และวิธีการใช้ก๊าซ LPG อย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งถังก๊าซทุกใบของ “เวิลด์แก๊ส” ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.27-2543 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ให้บริการด้วยบรรจุภัณฑ์คุณภาพขนาด 4 ก.ก. 13.5 ก.ก. 15 ก.ก. 48 ก.ก. และ 48 ก.ก. 2 วาล์ว

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย

WP Energy จัดหาแก๊ส LPG ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ไปยังกลุ่มลูกค้าโรงบรรจุก๊าซเอกชน ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค ซึ่งจัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มด้วยบรรจุภัณฑ์คุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” เพื่อกระจายสินค้าให้กับร้านค้าแก๊ส หลังจากนั้น ร้านค้าแก๊สจะจำหน่ายให้กับครัวเรือน หรือกลุ่มลูกค้าพาณิชยกรรมต่อไป

ร่วมธุรกิจกับเรา

WP Energy มีความได้เปรียบในด้านที่ตั้งของคลังเก็บก๊าซ LPG ที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทั่วภูมิภาค ทั้งภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า สามารถรองรับความต้องการได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงมีสิทธิประโยชน์ในการร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน ทั้งการบริการให้คำปรึกษาในเรื่องที่ตั้ง การดำเนินธุรกิจ และบริการหน่วยงานจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการบรรจุก๊าซเป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนใกล้เคียง ในเรื่องของความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สิน

คุณสมบัติ
  • คู่มือการเป็นตัวแทนจำหน่ายประเภทโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม
สิทธิพิเศษ
    • เข้าร่วมเป็นตัวแทนค้าต่างในแบรนด์เครื่องหมายการค้า World gas
    • ทีมวิศวกร และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พร้อมให้คำแนะนำในการติดตั้งระบบจ่ายก๊าซและอัดบรรจุก๊าซที่มีประสิทธิภาพ
    • โควต้าซ่อมแซมถังก๊าซหุงต้ม
    • ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ให้ความรู้และข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ข่าวสารธุรกิจการตลาดก๊าซหุงต้ม
ติดต่อเรา
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 เลขที่ 1
ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2272 3322

โทรสาร : 0 2272 0655

อีเมล์ : info@wp-energy.co.th