ร้านค้าแก๊ส

WP Energy บรรจุก๊าซหุงต้มด้วยบรรจุภัณฑ์คุณภาพหลากหลายขนาด ให้กับร้านค้าแก๊สเครือข่ายของ WP Energy มากกว่า 500 ราย ทั่วประเทศ

WP Energy บรรจุก๊าซหุงต้มด้วยบรรจุภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ขนาด 4 ก.ก. 13.5 ก.ก. 15 ก.ก. และ 48 ก.ก. ภายใต้แบรนด์ "เวิลด์แก๊ส" สำหรับทุกความต้องการ โดยมีโรงบรรจุก๊าซเครือข่ายกว่า 160 โรงบรรจุ กระจายอยู่ทุกภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถรองรับความทุกความต้องการได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งมั่นใจได้ว่า "เวิลด์แก๊ส" ทุกใบมีการบรรจุแก๊สที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในทุกการใช้งาน

ถังก๊าซทุกใบของ "เวิลด์แก๊ส" เกิดจากความใส่ใจในทุกขั้นตอนในการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรเหล็กกล้าคงทนพิเศษ ผ่านการเชื่อมโดยช่างชำนาญการ ทดสอบแรงอัดเพื่อหารอยรั่วด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมระบบตรวจสอบความเหนียวและสภาพการทนแรงอัด ซึ่งถังก๊าซทุกใบมีความทนทานกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถึง 10 เท่า จนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.27-2543 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงมาตรฐานในการซ่อมบำรุงถังบรรจุก๊าซ LPG เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในทุกการใช้งาน

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจำหน่าย

WP Energy บรรจุก๊าซหุงต้มด้วยบรรจุภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ภายใต้แบรนด์ "เวิลด์แก๊ส" และส่งมอบสู่ร้านค้าแก๊ส โดยที่ร้านค้าแก๊สสามารถจำหน่ายต่อไปยังกลุ่มลูกค้าครัวเรือนแล้วกลุ่มลูกค้าพาณิชยกรรมต่อไป

ร่วมธุรกิจกับเรา

WP Energy ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเครือข่ายร้านค้าแก๊สต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจสูงสุดในทุกๆ ความต้องการ นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการสนับสนุนทางธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจร้านค้าแก๊ส ตั้งแต่ขั้นตอนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับใบอนุญาตสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการตลาดในช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงเพื่อช่วยตัวแทนร้านค้าให้ขยายตลาดได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติ
  • คู่มือการเข้าเป็นตัวแทนจำหน่ายร้านค้าก๊าซหุงต้ม
สิทธิพิเศษ
  • ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
  • จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเปิดร้านค้าก๊าซหุงต้ม อาทิ ป้ายไวนิลหน้าร้าน
ติดต่อเรา
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 เลขที่ 1
ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0 2272 3322

โทรสาร : 0 2272 0655

อีเมล์ : info@wp-energy.co.th