สถานีบริการ

WP Energy ครองส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มสถานีบริการก๊าซ LPG เป็นอันดับ 1

WP Energy ไม่เพียงแต่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซ LPG ให้แก่กลุ่มคู่ค้าเท่านั้น แต่ได้ให้บริการก๊าซ LPG ในรูปของเชื้อเพลิงรถยนต์ผ่านสถานีบริการภายใต้การบริหารงานของ WP Energy อีกทั้งมีเครือข่ายสถานีบริการก๊าซ LPG ภายใต้ตราสินค้า "เวิลด์แก๊ส" กว่า 800 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกความต้องการของผู้บริโภค

WP Energy ให้ความสำคัญด้านการบริการ รวมถึงการจัดส่งที่ตรงเวลา และความถูกต้องของปริมาณที่จัดส่งในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ด้วยความได้เปรียบในด้านที่ตั้งของคลังเก็บก๊าซ LPG ที่มีขนาดใหญ่ ส่งผลให้บริษัทฯ พร้อมรองรับทุกความต้องการของผู้แทนจำหน่ายได้อย่างครอบคลุมในทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึง