ก๊าซหุงต้ม

WP Energy จัดจำหน่ายก๊าซหุงต้ม LPG ให้กับภาคครัวเรือน ได้แก่ โรงบรรจุ ร้านค้าแก๊ส และผู้ใช้ก๊าซภาคพาณิชยกรรม ด้วยบรรจุภัณฑ์ถังก๊าซคุณภาพ หลากหลายขนาด

ถังก๊าซทุกใบของ "เวิลด์แก๊ส" เกิดจากความใส่ใจในทุกขั้นตอนในการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรเหล็กกล้าคงทนพิเศษ ผ่านการเชื่อมโดยช่างชำนาญการ ทดสอบแรงอัดเพื่อหารอยรั่วด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมระบบตรวจสอบความเหนียวและสภาพการทนแรงอัด ซึ่งถังก๊าซทุกใบมีความทนทานกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถึง 10 เท่า จนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.27-2543 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยให้บริการด้วยบรรจุภัณฑ์คุณภาพขนาด 4 ก.ก. 13.5 ก.ก. 15 ก.ก. 48 ก.ก. และ 48 ก.ก. 2 วาล์ว

กลุ่มลูกค้าภาคครัวเรือน

กลุ่มโรงบรรจุก๊าซ :

WP Energy มีโรงบรรจุก๊าซภายใต้การบริหารงานของ WP Energy จำนวน 9 โรงบรรจุ อีกทั้งมีกลุ่มลูกค้าโรงบรรจุเอกชนกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคกว่า 150 โรงบรรจุ ซึ่งจัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มด้วยบรรจุภัณฑ์คุณภาพ ภายใต้แบรนด์ "เวิลด์แก๊ส" จึงทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัย และสามารถบริการได้ทั่วถึงครอบคลุมทั่วประเทศ

กลุ่มร้านค้าแก๊ส :

WP Energy บรรจุก๊าซหุงต้มด้วยบรรจุภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ขนาด 4 ก.ก. 13.5 ก.ก. 15 ก.ก. และ 48 ก.ก. กระจายสินค้าออกสู่ ร้านค้าแก๊สเครือข่ายของ WP Energy มากกว่า 500 ราย ทั่วประเทศ ที่พร้อมรองรับทุกความต้องการด้านแก๊สหุงต้มของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

กลุ่มพาณิชยกรรม :

WP Energy พร้อมรองรับความต้องการ การใช้ก๊าซ LPG เป็นจำนวนมาก ในกลุ่มพาณิชยกรรม ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ โดยให้บริการ ครอบคลุมในทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบติดตั้ง ไปจนถึงการบริการหลังการขายที่มีความชำนาญ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ราย