อุตสาหกรรม

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) พร้อมบริการลูกค้าในส่วนโรงงานอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) เป็นที่นิยมใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะเป็นเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูงกว่าน้ำมัน เผาไหม้ได้สะอาดและสมบูรณ์ มีความปลอดภัยสูง ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง WP Energy มีบริการจัดจำหน่ายถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับรถโฟล์คลิฟท์โดยเฉพาะปลอดภัยตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมจนได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำ

WP Energy ให้บริการครอบคลุมในทุกกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบและติดตั้ง ไปจนถึงการบริการหลังการขายที่มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมที่จะดูแลลูกค้าอย่างเต็มกำลัง ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด โดยปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่า 150 แห่ง อีกทั้ง บริษัทฯ มีบริการจัดจำหน่ายถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับรถโฟล์คลิฟท์โดยเฉพาะปลอดภัยตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมจนได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำมากมาย

บริการของเรา

WP Energy พร้อมเคียงข้างคู่ค้าคนสำคัญเสมอ ด้วยการบริการแบบครบวงจร ครอบคลุมในทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่บริการรับคำสั่งซื้อ การออกแบบติดตั้ง ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ไปจนถึงการบริการหลังการขายด้วยความเชี่ยวชาญ อีกทั้งมีบริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยประจำปี จากศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน ทั้งในส่วนลูกค้าองค์กรและบุคคลภายนอก

ติดต่อได้ที่ : 02 272 3333

บริการถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำหรับรถโฟล์คลิฟท์

นอกการจัดจำหน่ายถังก๊าซ LPG ขนาดมาตรฐานในกลุ่มครัวเรือนแล้ว WP Energy ยังจัดจำหน่ายถังก๊าซ LPG ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับรถโฟล์คลิฟท์โดยเฉพาะ ช่วยให้ประหยัด และปลอดภัย ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม จนได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำมากมาย