ข้อมูลบริษัท

เพราะ...การดูเเลเติมพลังให้ครอบคลุมคือภารกิจสำคัญของเรา

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดดเด่นด้วยการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางและเต็มไปด้วยประสบการณ์อันยาวนาน กว่า 40 ปีแล้วที่ WP Energy ส่งมอบบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ บนพื้นฐานของคุณภาพความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ผ่านการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับมาตรฐานสากล (OHSAS / TIS 18001) โดยมีเป้าหมาย เป็นผู้นำด้านพลังงานครบวงจร มุ่งมั่นต่อความท้าทายและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้าง เพื่อการพัฒนาและขยายตัวทางธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานด้านอื่นๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างยั่งยืน

ภาพรวมธุรกิจของ WP ENERGY

โครงสร้างธุรกิจที่สมบูรณ์แบบและครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทำให้ WP Energy สามารถส่งมอบพลังงานที่มีคุณภาพและบริการที่มีประสิทธิภาพครบวงจร ให้แก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพระดับมาตราฐานสากล