ข้อมูลบริษัท

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP Energy คือ ผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เวิลด์แก๊ส"

โดดเด่นด้วยการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางและเต็มไปด้วยประสบการณ์อันยาวนาน กว่า 40 ปีแล้วที่ WP Energy ส่งมอบบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ บนพื้นฐานของคุณภาพความปลอดภัยสูงสุด ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ผ่านการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับมาตรฐานสากล (OHSAS / TIS 18001) โดยมีเป้าหมาย เป็นผู้นำด้านพลังงานครบวงจร มุ่งมั่นต่อความท้าทายและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้าง เพื่อการพัฒนาและขยายตัวทางธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานด้านอื่นๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างยั่งยืน

ภาพรวมธุรกิจของ WP ENERGY

พร้อมให้บริการด้วยโครงสร้างธุรกิจที่สมบูรณ์แบบและครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยท่าเรือรองรับการขนถ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อย่างครบวงจร ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำ รวมถึงให้บริการคลังจัดเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยเทคโนโลยีการจัดเก็บก๊าซที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงในระดับสากล ครบครันด้วยบริการด้านการขนส่ง โดยบริษัทในเครืออย่าง "อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด" ที่ให้บริการด้วยรถขนส่งขนาดใหญ่มากกว่า 160 คัน ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ทำให้การรับและนำส่งก๊าซไปยังคู่ค้า ตรงต่อเวลาและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

WP Energy พิถีพิถันในการจัดหาแก๊สคุณภาพ โดยมีกองเรือที่มีการควบคุมและตรวจสอบปริมาณการรับและจ่ายแก๊ส ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบสถานะการขนส่งด้วยระบบ GPS ที่นำสมัย อีกทั้งการรับแก๊สเข้าถังเก็บ การบรรจุแก๊ส โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะนำแก๊สไปสู่ทุกภาคธุรกิจและครัวเรือน ด้วยประสิทธิภาพการบริการที่สูงสุด