รางวัลและเกียรติประวัติ

รางวัล

2018

  • "Most Sustainable LPG Supplying Company" from International Finance Awards (IFM Awards)
  • "Green Certificate Level 3" from the Ministry of Industry

2019

  • "Best LPG Distributors" from International Finance Awards (IFM Awards)
  • "Asia’s Most Influential Companies" from ACES Awards
  • "Certificate of Zero Accident Campaign" from Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization)

2020

  • "Best Renewable Energy (LPG) Efficient Provider" from Global Banking and Finance Awards
  • "Most Innovative CSR Initiative" from International Finance Awards (IFM Awards)
  • "Certificate of Zero Accident Campaign" from Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization)

2021

  • "Most Innovative Customer Service Initiative – Data icare network – Gas"”" from International Finance Awards (IFM Awards)
  • "Most Innovative LPG Management Company" from International Finance Awards (IFM Awards)

ISO 9001:2015

ระบบการจัดการด้านคุณภาพ

Read more

ISO 14001:2015

ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

ISO 45001:2018

ระบบการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

TIS 18001 : 2554

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม