บริษัทในเครือ

EAGLE

บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจบริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางบก

84
ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน
84
ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
99.99%
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

WP GAS

บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจสถานีบริการ

201
ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน
201
ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
99.99%
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

LOGISTIC ENTERPRISE

บริษัท โลจีสติค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจให้เช่ารถขนส่งขนาดเล็ก

1
ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน
1
ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
99.98%
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

WP SOLLAR

บริษัท ดับบลิวพี โซลล่าห์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

1.5
ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน
1.5
ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
99.99%
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

WP SOLUTIONS

บริษัท ดับบลิวพี โซลูซั่นส์ จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

เพื่อลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company)

21
ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน
21
ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
99.99%
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

THAIGAS CORPORATION

บริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

136.8
ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน
136.8
ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
79.99%
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

PREMIER CARRIER

บริษัท พรีเมียร์ แคร์ริเออร จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจบริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางบก

35
ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน
35
ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
99.99%
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

WONDERFOOD HOLDING

บริษัท วันเดอร์ฟู๊ด โฮลดิ้ง จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

ธุุรจร้านอาหาร

36
ล้านบาท
ทุนจดทะเบียน
36
ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
49.99%
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท