ตำแหน่งงานว่าง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต สร้างความสำเร็จด้วยความสามารถของคุณที่ WP

วิธีการสมัคร

สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งประวัติมาที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2272 3322

โทรสาร : 0-2272 0655

อีเมล์ : purisa.j@wp-energy.co.th

Financial Analyst

สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่

อีเมล์ : purisa.j@wp-energy.co.th