ฟอร์มสมัครงานออนไลน์

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

เรามองหาบุคลากรที่มีความสามารถในหลากหลายสาขา เพื่อร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2272 3322

โทรสาร : 0-2272 0655

อีเมล์ :  purisa.j@wp-energy.co.th


  • นาย
  • นาง
  • นางสาว

เเนบเอกสาร (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB เเละนามสกุล .jpeg, .png เท่านั้น)

* รูปภาพขนาด 350x460

เเนบเอกสาร (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB เเละนามสกุล .doc, .docx, .pdf เท่านั้น)