นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ

ชื่อย่อหุ้น

WP

3.22 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

+0.02 (0.63%)