นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ

ชื่อย่อหุ้น

WP

5.35 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.05 (-0.93%)