นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ

ชื่อย่อหุ้น

WP

6.20 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

+0.15 (2.48%)