นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ

ชื่อย่อหุ้น

WP

4.30 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.10 (-2.27%)