นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ

ชื่อย่อหุ้น

WP

5.75 THB

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)

-0.15 (-2.54%)