กิจกรรมล่าสุด

18/06/2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารอีสท์ วอเตอร์ เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

0 2272 3333
0 2272 0641 และ 0 2272 0713

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์แจ้งข่าว

สมัครรับข่าวสาร