กิจกรรมล่าสุด

30/04/2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เวลา 14.00 น. ณ ห้อง เมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

0 2272 3333
0 2272 0641 และ 0 2272 0713

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์แจ้งข่าว

สมัครรับข่าวสาร