กิจกรรมล่าสุด

16/12/2564

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2564

เวลา 15.15 - 16.00 น.

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

0 2272 3333
0 2272 0641 และ 0 2272 0713

อีเมล์รับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล์แจ้งข่าว

สมัครรับข่าวสาร