รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายเเรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง 93,088,847 17.95%
2. นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 84,998,404 16.39%
3. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 37,312,408 7.19%
4. พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง * 36,451,514 7.03%
5. นายรชต พุ่มพันธุ์ม่วง 31,783,417 6.13%
6. นายไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์ 24,213,366 4.67%
7. นางสาวอภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต 22,000,000 4.24%
8. VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT 17,281,471 3.33%
9. นางราณี เอื้อทวีกุล 9,800,000 1.89%
10. นายสมชาย เบญจรงคกุล 9,661,486 1.86%

* พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ในฐานะผู้จัดการมรดกของคุณพิศาล พุ่มพันธุ์ม่วง ได้เข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 36,451,514 หุ้น เพื่อดำเนินการจัดการมรดก และจะโอนหุ้นดังกล่าวให้แก่ทายาทตามกฏหมายของคุณพิศาล พุ่มพันธุ์ม่วง ต่อไป