ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่

อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

0 2272 3333
0 2272 0641 และ 0 2272 0713